Domka, stredisko Rožňava

Adresa: Domka, stredisko Rožňava
Námestie baníkov 30
048 01 Rožňava
Tel.: +421 902 094 336
E-mail: domka.roznava@gmail.com
IČO: 412 950 61
Číslo účtu (IBAN): SK40 7500 0000 0040 0790 0034

Poznámka: Vchod do oratória je zo zadu od Katedrály Nanebovzatia Panny Márie.

Saleziáni don Bosca

Adresa: Saleziáni don Bosca
Námestie baníkov 30
048 01 Rožňava
Tel.:  
E-mail:  
IČO:  
Číslo účtu (IBAN):  

Rímskokatolícka cirkev Rožňava – Juh

Farský administrátor: mons. ThLic. don Ján Čapla SDB
Kapláni: Mgr. don Ján Ňaňo SDB
Mgr. don Vincent Macejko SDB
Mgr. don Marián Drahoš SDB
Adresa: Rímskokatolícka cirkev Rožňava – Juh
Námestie baníkov 30
048 01 Rožňava
E-mail: roznava-juh@rv.ecclesia.sk
Tel.: 0910 222 657
Číslo účtu (IBAN): SK40 7500 0000 0040 0790 0034